Плочест колектор е високо-квалитетен производ со современ дизајн.Наменет е првенствено за системи за греење, за греење на потрошна топла вода во базен и за централно греење со акумулација на топлината.Плочест  колектор е направен од квалитетни материјали што се овозможува долг век на трање во сите временски услови.Употребата на високо ефикасни селективен слој на апсорбирачката плоча низ целата површина на колекторот, се  добива  најдобриот можен пренос на топлина врз основа на максимизирање на употребата на колектор површина.

Карактеристиките на плоча колектори се:

Модерниот начин на ласерско заварување на бакарна цевка регистар кој е прикачен на бакар плоча која е обложена со селективен висока ефикасност "Sunselect" слој со кој се постигнува ефект на топлинска плоча.Бакарните плоча е поставен низ целата површина на колекторот кој ја спречува појавата на воздушната турбуленција, а со тоа и непотребно губење на енергија. Куќиштето на колекторот  е изработено од алуминиум во облик на корито. Соларно стакло со дебелина од 4 милиметри е запечатена со гумен прстен. Меѓусебното поврзување на колекторите се прави со помош на холендер матрици. Колектор може да биде вграден во покривот, на покривот и слободна да стои на посебен држач.Монтажниот систем обезбедува поедноставна, сигурна и квалитетна инсталација во најкраток можен рок. Во една гранка на колекторот можат да се поврзат максимум 6 плочести колектори.Овие колектори се достапни за прав и за кос кров.