Во нашата фирма се нудат претежно панелни радијатори, а исто така на располагање се и радијаторите со ребра. Сите радијатори се од најреномираниот производител и и имаат висок квалитет, и голема ефикасност. Исто така на располагање се и регистрите односно скалестите радијатори.