Овие котли се наменети за согорување со употреба на пелети. Котлите ги има во различни големини во зависност од потребите на потрошувачите. Изработени се од високо квалитетн материјал и обезбедуваат максинално искористување на енергијата. Во склоп на котелот оди и дополнителната опрема што е неопходна за работа со пелети. Котлите се со 5 годишна гаранција. Достапни се во следниве големини: 

Реден број

Тип на котел

Снага KW

1

Mvs 25

20-25

2

Mvs30

25-30

3

Mvs35

30-35

4

Mvs40

40-45

5

Mvs50

50-58

6

Mvs63

58-70

7

Mvs80

70-90

8

Mvs100

90-110

9

Mvs120

110-130

10

Mvs140

130-150